Xem tuổi mua nhà

Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Xem tuổi mua nhà

Bạn có biết?

Kết quả

THÔNG TIN GIA CHỦ

Năm sinh âm lịch

1989

Mệnh ngũ hành

Đại lâm mộc

Thiên can

Kỷ

Địa chi

Tỵ

Cung mệnh

TUỔI MUA NHÀ NĂM -

HƯỚNG TỐT

Cửu Trạch

Năm , bạn sẽ thuộc Hư trong Cửu Trạch.

Tam Tai

Tuổi cần tránh các năm Tam Tai: . Năm dự kiến mua nhà là năm tức năm ,

Kim Lâu

Năm , bạn nếu năm đó tiến hành mua nhà sẽ

Kết Luận

Việt Hàn City

Đợt 1

Starts: Mon, 07/23/18 08:00 a.m

Ends: Wed, 07/25/19 11:59 p.m

TP. Thái Nguyên, Việt Nam
9 triệu VND15 triệu VND

Giá gốc CĐT

Starts: Sat, 07/14/18 09:00 a.m

Ends: Wed, 10/02/19 11:59 p.m

TP. Thái Nguyên, Việt Nam
9 triệu VND15 triệu VND

Chính sách bán hàng

Starts: Sat, 07/14/18 09:00 a.m

Ends: Wed, 10/02/19 11:59 p.m

TP. Thái Nguyên, Việt Nam
9 triệu VND15 triệu VND